Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Formy finansowania kościołów i wspólnot religijnych na Słowacji

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Budżet państwowy
  • Finansowanie
  • Kościół a Państwo
  • Związki wyznaniowe
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

229 - 240

Book

Kwestie majątkowe w prawie wyznaniowym

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0