Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Konrad Walczuk

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Instytut Prawa

Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego

E-mail

k.walczuk@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 47 52

ORCID

0000-0003-4180-5692

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.7 Nauki prawne: 100%

Artykuły (4)

Rozdziały (14)

Książki (5)