Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

"Assessing Foundations" - regulacji zabezpieczających członków organizacji przed działaniami przestępczymi

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Przestępczość gospodarcza
  • Postawy
  • Organizacja
Pages (from - to)

277 - 290

Book

Identyfikacja przyczyn przestępczości w wybranych obszarach gospodarki w Polsce i na świecie