Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Incydenty naruszania cyberbezpieczeństwa w organizacji a procedury działania i odpowiedzialności personelu w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Organizacja
  • Procedury
  • Przestępczość
  • Zapobieganie
Date of online publication

2021

Pages (from - to)

163 - 174

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052892511605066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,zarz%C4%85dzanie%20lud%C5%BAmi%20w%20organizacji&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,9061693045750664211&offset=0

Book

Zarządzanie ludźmi w organizacji : zapobieganie przyczynom przestępczości