Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Zarządzanie ludźmi w organizacji : zapobieganie przyczynom przestępczości

Redaktorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2021

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Wydanie

2

Miejsce

Warsaw, Polska

Wydawca

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

Data opublikowania

2021

Liczba stron

261

ISBN

9788366344877

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052892511605066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,zarz%C4%85dzanie%20lud%C5%BAmi%20w%20organizacji&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,9061693045750664211&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Cyberprzestępczość
  • Korupcja
  • Ochrona danych osobowych
  • Odpowiedzialność prawna
  • Pragmatyki służbowe
  • Prawo pracy
Uwagi

Wydanie 2

Rozdziały
Incydenty naruszania cyberbezpieczeństwa w organizacji a procedury działania i odpowiedzialności personelu w kontekście zapobiegania przyczynom przestępczości (s. 163-174)