Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność

Autorzy

[ 1 ] Katedra Prawa Bezpieczeństwa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Prawa Publicznego i Prywatnego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2020

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo C. H. Beck

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo C.H. Beck

Data opublikowania

2020

Liczba stron

192

ISBN

9788381983327

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052730812105066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Status%20prawny%20funkcjonariusza%20publicznego.%20Ochrona%20-%20obowi%C4%85zki%20-%20odpowiedzialno%C5%9B%C4%87&offset=0

Słowa kluczowe
PL
 • Administracja publiczna
 • Administracja wojskowa
 • Funkcjonariusze publiczni
 • Kraje Unii Europejskiej
 • Odpowiedzialność administracyjna
 • Odpowiedzialność dyscyplinarna
 • Odpowiedzialność karna
 • Postępowanie karne
 • Unia Europejska (UE)
 • Polska
 • Prawo administracyjne
 • Prawo do dobrej administracji
 • Prawo pracy
 • Sądowa kontrola administracji
Egzemplarz obowiązkowy

tak

Uwagi

Bibliografia na stronach XVII-XXVIII. Indeks. Dla funkcjonariuszy publicznych zatrudnionych w formacjach mundurowych cywilnych i żołnierzy, a także prawników. Współfinansowanie: Akademia Sztuki Wojennej

Opublikowano w

Seria: Monografie Prawnicze

Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0