Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Agnieszka Brzostek

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Instytut Prawa

Katedra Prawa Bezpieczeństwa

E-mail

a.brzostek@akademia.mil.pl

ORCID

0000-0002-7444-0186

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.7 Nauki prawne: 100%

Artykuły (3)

Rozdziały (24)

Książki (5)