Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Jawność życia publicznego

Redaktorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2018

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Opole, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Scriptorium

Data udostępnienia online

2018

Data opublikowania

2018

Liczba stron

348

ISBN

978-83-950872-6-4

Słowa kluczowe
PL
  • Informacja Publiczna
  • Prawo do informacji publicznej
Opublikowano w

Seria: Monografie Prawnicze

Rozdziały
Status podmiotu ochrony danych osobowych na gruncie RODO – wzmocnienie czy osłabienie ochrony (s. 5-25)
Prawo dziecka do informacji (s. 119-139)
Bezczynność organów administracji publicznej w zakresie udostępniania informacji publicznej (s. 141-155)
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego jako element jawności życia publicznego (s. 175-187)
System nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi w Rzeczypospolitej Polskiej (s. 239-257)
Rola kontroli w walce z korupcją (s. 291-301)
Odpowiedzialność karna za ujawnienie informacji uzyskanej w sposób określony w przepisach art. 267, par. 1, 2 lub 3 k.k. (s. 303-316)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

20,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

5,0