Processing may take a few seconds...

Book

Title

Jawność życia publicznego

Editors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Year of publication

2018

Book type

scholarly monograph

Publication language

polish

Edition

Wydanie I

Place

Opole, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Naukowe Scriptorium

Date of online publication

2018

Date of publication

2018

Number of pages

348

ISBN

978-83-950872-6-4

Keywords
PL
  • Informacja Publiczna
  • Prawo do informacji publicznej
Published in

Book series: Monografie prawnicze

Chapters
Status podmiotu ochrony danych osobowych na gruncie RODO – wzmocnienie czy osłabienie ochrony (p. 5-25)
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego jako element jawności życia publicznego
Odpowiedzialność karna za przestępstwo ujawnienia informacji uzyskanej w sposób określony w art. 267, par. 1, 2 lub 3 k.k. (p. 303-316)
Rola kontroli w przeciwdziałaniu korupcji
Prawo dziecka do informacji
Bezczynność organów administracji publicznej w zakresie udostępniania informacji publicznej
System kontroli nad działalnością służb specjalnych w Rzeczypospolitej Polskiej a jawność życia publicznego
Total point value of MNiSW of monograph

20

Total point value of MNiSW for editor

5