Processing may take a few seconds...

Book


Title

Jawność życia publicznego

Editors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Book type

scientific monograph

Publication language

polish

Place

Opole, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Naukowe Scriptorium

Date of online publication

2018

Date of publication

2018

Number of pages

348

ISBN

978-83-950872-6-4

Keywords
PL
  • Informacja Publiczna
  • Prawo do informacji publicznej
Published in

Book series: Monografie Prawnicze

Chapters
Status podmiotu ochrony danych osobowych na gruncie RODO – wzmocnienie czy osłabienie ochrony (p. 5-25)
Prawo dziecka do informacji (p. 119-139)
Bezczynność organów administracji publicznej w zakresie udostępniania informacji publicznej (p. 141-155)
Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego jako element jawności życia publicznego (p. 175-187)
System kontroli nad działalnością służb specjalnych w Rzeczypospolitej Polskiej a jawność życia publicznego (p. 239-257)
Rola kontroli w walce z korupcją (p. 291-301)
Odpowiedzialność karna za ujawnienie informacji uzyskanej w sposób określony w przepisach art. 267, par. 1, 2 lub 3 k.k. (p. 303-316)
Total point value of MNiSW of monograph

20.0

Total point value of MNiSW for editor

10.0