Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezczynność organów administracji publicznej w zakresie udostępniania informacji publicznej

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Informacja publiczna
  • Prawo do informacji publicznej
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

141 - 155

Comments

Bibliografia na stronach 154-155.

Book

Jawność życia publicznego

Points of MNiSW / chapter

5.0