Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

System nadzoru i kontroli nad służbami specjalnymi w Rzeczypospolitej Polskiej

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Legal education

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kontrola
  • Prawo
  • Służby specjalne
  • Polska
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

239 - 257

Comments

Wykaz aktów prawnych i bibliografia na stronach 255-257.

Book

Jawność życia publicznego

Points of MNiSW / chapter

5