Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Prawo dziecka do informacji

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dzieci
  • Informacja publiczna
  • Prawa dziecka
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

119 - 139

Comments

Bibliografia, wykaz aktów normatywnych, orzecznictwo na stronach 135-139.

Book

Jawność życia publicznego

Ministry points / chapter

5.0