Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Status podmiotu ochrony danych osobowych na gruncie RODO – wzmocnienie czy osłabienie ochrony

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ochrona danych osobowych
  • Rodo
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

5 - 25

Book

Jawność życia publicznego

Points of MNiSW / chapter

5.0