Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Monika Nowikowska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Instytut Prawa

Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii

E-mail

m.nowikowska@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 47 51

ORCID

0000-0001-5166-8375

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.7 Nauki prawne: 100%

Artykuły (3)

Rozdziały (23)

Książki (13)