Processing may take a few seconds...

Article


Title

Nadzór i kontrola operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych i podmiotów świadczących usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN The system of control and supervision of operators of essential services, digital-service providers and entities providing cybersecurity services

Year of publication

2021

Published in

Cybersecurity and Law

Journal year: 2021 | Journal number: nr 1(5)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Dostawcy usług sieciowych
  • Kontrola
EN
  • Cybersecurity
  • Network service providers
Abstract

PL Artykuł został poświęcony problematyce nadzoru i kontroli operatorów usług kluczowych, dostawców usług cyfrowych i podmiotów świadczących usługi w zakresie cyberbezpieczeństwa określonej w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Ustawodawca posługuje się w ustawie zarówno pojęciem kontroli, jak i nadzoru. Celem artykułu jest wykazanie różnicy pomiędzy kontrolą a nadzorem oraz roli i znaczenia tych instytucji. Ponadto w artykule omówiono podmiotowy oraz przedmiotowy zakres kontroli w krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

Date of online publication

05.11.2021

Pages (from - to)

77 - 103

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 100-102.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

Points of MNiSW / journal

70.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0