Processing may take a few seconds...

Book


Title

Modele rozwiązań prawnych. W systemie cyberbezpieczeństwa RP. Rekomendacje.

Editors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Katedra Prawa Bezpieczeństwa, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2021

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej

Publisher name from the MNiSW list

Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej

Date of publication

2021

Number of pages

359

ISBN

978-83-960228-1-3

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberprzestrzeń
  • Prawo publiczne
  • Prawo
Chapters
Uwarunkowania globalne cyberbezpieczeństwa (p. 11-49)
Organizacja systemu cyberbezpieczeństwa w Stanach Zjednoczonych Ameryki i Republice Chińskiej (Tajwan) (p. 49-77)
Europejskie uwarunkowania cyberbezpieczeństwa RP. Wybrane aspekty strategiczne i prawne (p. 77-115)
Analiza zagrożeń bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w działalności kontrolnej (p. 117-139)
Kradzież tożsamości w polskim kodeksie karnym (p. 139-159)
Prawo telekomunikacyjne w systemie cyberbezpieczeństwa – retencja danych (p. 159-225)
Wprowadzenie stanów nadzwyczajnych w Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku działań w cyberprzestrzeni (p. 225-253)
Bezpieczeństwo, tożsamość, prywatność – rekomendacje (p. 255-265)
Prawne aspekty ochrony dóbr osobistych w cyberprzestrzeni – wnioski z badań (p. 265-292)
Ochrona danych osobowych w cyberprzestrzeni – rekomendacje (p. 293-311)
Cyberprzestępstwa przeciwko danym komputerowym i systemom informatycznym (p. 311-359)
Ochrona informacji w cyberprzestrzeni – rekomendacje (p. 359-378)
Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0