Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Instytut Prawa

Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii

E-mail

k.jentkiewicz@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 31 73

ORCID

0000-0003-0188-5704

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.7 Nauki prawne: 100%

Artykuły (18)

Rozdziały (49)

Książki (21)