Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Marketing Techniques As A Threat To Cybersecurity

Authors

[ 1 ] Wydział Prawa i Administracji, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.7] Law

Title variant

PL Techniki marketingowe jako zagrożenie dla cyberbezpieczeństwa

Year of publication

2022

Published in

Cybersecurity and Law

Journal year: 2022 | Journal number: nr 1(7)

Article type

scientific article

Publication language

english

Keywords
PL
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Internet
  • Konkurencja
  • Marketing cyfrowy
  • Reklama
EN
  • Advertisement
  • Competition
  • Cybersecurity
  • Digital marketing
  • Internet
Abstract

EN The Internet is a suitable place to display a product or service, however, the ways in which an advertising massage exerts influence on its audience differ from yhe ones the advertisers reliedon in traditional media. The speed of communication , the availability of information sources and e-administration are significant social benefits that come with the growth of technology. However, there are justified concerns about the consequences of the operation of the Internet. Today, the Internet is not a new phenomen, but the use of it leads to a growing number of new consequences. The continous development of the medium has resulted in the significant commercialisation of the web. The active expansion of mass media, visible especially in continually expanding advertising and marketing offers, including mobile devices, requires a fresh look at regulations in the area of advertising.

PL Internet jest odpowiednim miejscem na wyeksponowanie produktu czy usługi, ale sposoby oddziaływania przekazu reklamowego na jego odbiorców różnią się od tych, które stosował reklamodawca w tradycyjnych mediach. Szybkość komunikacji, dostępność źródeł informacji czy e-administracja stanowią istotną korzyść społeczną rozwoju technologii. Pojawiają się jednak uzasadnione obawy o skutki funkcjonowania sieci. Obecnie Internet nie stanowi już zjawiska nowego, wciąż jednak pojawiają się nowe konsekwencje działania w sieci. Ciągły rozwój tego medium doprowadził do komercjalizacji sieci. Aktywna ekspansja technik przekazu, widoczna zwłaszcza w powiększającej się ofercie reklamowej i marketingowej, także w ramach urządzeń mobilnych, wymaga nowego spojrzenia na regulacje związane z reklamą.

Date of online publication

02.07.2022

Pages (from - to)

37 - 50

URL

http://www.cybersecurityandlaw.com/Marketing-techniques-as-a-threat-to-cybersecurity,151811,0,2.html

Comments

Bibliografia na stronie 50. Streszczenie polskie i angielskie.

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

open journal

Open Access Text Version

final published version

Date of Open Access to the publication

at the time of publication

Ministry points / journal

70.0