Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Analiza zagrożeń bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni w działalności kontrolnej

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Cyberbezpieczeństwa i Nowych Technologii, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN Analysis of Security Risk in Cyberspace in Control Activity

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Bezpieczeństwo państwa
  • Kontrola
  • Ryzyko
  • Zagrożenia
EN
  • Control
  • Cybersecurity
  • State security
  • Threats
  • Risk
Abstract

PL Cyberprzestrzeń stała się nowym środowiskiem bezpieczeństwa. Dotychczasowe tzw. fizyczne zagrożenia towarzyszące ludziom, postęp nauki uzupełnił o nowy rodzaj zagrożenia – „zagrożenia teleinformatyczne”. Pociąga to za sobą konieczność dokonania licznych zmian zarówno w wymiarze prawnym, jak i organizacyjnym. Rozważania podjęte w artykule mają na celu zdefiniowanie nowych zadań kontroli w środowisku cyberprzestrzeni. Przyczynkiem do rozważań była analiza wyników kontroli NIK w zakresie realizacji przez podmioty państwowe zadań w zakresie ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej.

EN The development of technology, new technologies force us to understand the concept of ‘security’ in a new way. Previous so-called the “physical” threat, the progress of science has complemented with a new type of threat: “threats in cyberspace”. The previous control tasks, focused on the examination of military units in the areas of peaceful functioning and preparation for operation require a new control approach. Nowadays assessments require such issues as organization of the Armed Forces to conduct activities in cyberspace. The article aims is to define a new tasks of control in cyberspace environment.

Pages (from - to)

117 - 139

Comments

II. PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ W ZAKRESIE RELACJI MIĘDZY SYSTEMEM CYBERBEZPIECZEŃSTWA A SYSTEMEM PRAWA I DZIAŁANIEM ORGANÓW WŁADZY PUBLICZNE

Book

Modele rozwiązań prawnych w systemie cyberbezpieczeństwa RP : rekomendacje

Ministry points / chapter

20.0