Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Europejskie uwarunkowania cyberbezpieczeństwa RP. Wybrane aspekty strategiczne i prawne

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Title variant

EN European Determinants of the Cybersecurity of the Republic of Poland. Chosen Strategic and Legal Aspects

Year of publication

2021

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Strategia bezpieczeństwa
  • Prawo
  • Unia Europejska (UE)
EN
  • Cybersecurity
  • European Union
  • Strategic and legal aspects.
Abstract

PL Artykuł jest poświęcony przedstawieniu europejskich (unijnych) uwarunkowań cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, od 2004 r. traktowanych jako kluczowe dla określania strategicznych i prawnych ram bezpieczeństwa narodowego. Obejmuje chronologiczny przegląd głównych aktów hard law isoft law, uwidaczniających kierunki polityki publicznej Unii Europejskiej w tytułowej sferze. Koncentruje się na wybranych obszarach dotyczących: bezpieczeństwa sieci, systemów informatycznych i infrastruktury krytycznej oraz jednolitego rynku cyfrowego. Wpodsumowaniu wskazano na implikacje gwałtownego rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych dla podejścia do bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i predyktywnie – na aktualne zagadnienia wymagające pogłębionych analiz

EN This article has been devoted to review basic European Union’s legal and strategic documents of the important impact on the cybersecurity enviroment at the national level, since 1990s. It focuses on the security of: network, information systems and critical infrastructure; as well as on shaping digital single market, issue. In summary, within the light of the latest legal initiatives of the EU, acceleration of digital shift of Europe’s economy and its influence on other aspects of contemporary societies’ live is pointed out. Information and communications technology is perceived as a main challenge, in general in shaping Europe’s future, in particular for legal solutions and business models.

Pages (from - to)

77 - 115

Comments

I. CYBERBEZPIECZEŃSTWO JAKO PRZEDMIOT PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO – KIERUNKI ZMIAN

Book

Modele rozwiązań prawnych. W systemie cyberbezpieczeństwa RP. Rekomendacje.

Points of MNiSW / chapter

20.0