Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr Katarzyna Badźmirowska-Masłowska

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Instytut Prawa

Katedra Prawa Międzynarodowego

E-mail

k.badzmirowskam@akademia.mil.pl

ORCID

0000-0002-3551-2378

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.7 Nauki prawne: 100%

Artykuły (2)

Rozdziały (11)

Książki (1)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (1)