Processing may take a few seconds...

Book

Title

System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP

Editors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies
5.7 Legal education

Year of publication

2018

Book type

editorial scholarly monograph

Publication language

polish

Edition

Wydanie I

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

Date of publication

2018

Number of pages

351

ISBN

9788394442354

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberprzestępczość
  • Prawo międzynarodowe
  • Przetwarzanie informacji
  • Rzeczywistość wirtualna
  • Polska
  • Przestępstwa komputerowe
  • Bezpieczeństwo państwa
Comments

Publikacja dofinansowana ze środków Akademii Sztuki Wojennej.

Chapters
Odpowiedzialność w sieci : diagnoza stanu obecnego (p. 11-32)
Międzynarodowe regulacje prawne w dziedzinie cyberbezpieczeństwa (p. 73-104)
Przyszłość internetu rzeczy i jego wpływ na społeczeństwo (p. 300)
Europejskie bezpieczeństwo kosmiczne (p. 105-118)
System cyberbezpieczeństwa Republiki Estonii. Czy warto wzorować się na estońskich rozwiązaniach prawno-organizacyjnych? (p. 119-138)
Polityka ochrony cyberprzestrzeni administracji publicznej na przykładzie organów administracji rządowej wskazanych w ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (p. 139-153)
Kognicja Ministra Obrony Narodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa (p. 155-170)
Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych w cyberprzestrzeni (p. 171-198)
Przestępstwo " sabotażu informatycznego" (art. 269 k.k.) (p. 199-209)
Przeszukania on-line. Postulaty de lege ferenda (p. 215-235)
Nowe wartości organizacji bezpieczeństwa narodowego RP w kontekście cyberbezpieczeństwa (p. 235-255)
Nowy paradygmat bezpieczeństwa a AI (p. 257-282)
Ochrona dziecka w cyberprzestrzeni (p. 301-316)
Total point value of MNiSW of monograph

20

Total point value of MNiSW for editor

5