Processing may take a few seconds...

Book


Title

System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP

Editors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies
[5.7] Law

Year of publication

2018

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

Publisher name from the MNiSW list

Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej

Date of publication

2018

Number of pages

351

ISBN

9788394442354

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9910829913605606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,System%20bezpieczeństwa%20w%20cyberprzestrzeni%20RP&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,9073382398275025561&offset=0

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberprzestępczość
  • Polska
  • Prawo międzynarodowe
  • Przestępstwa komputerowe
  • Przetwarzanie informacji
  • Rzeczywistość wirtualna
Comments

Publikacja dofinansowana ze środków Akademii Sztuki Wojennej.

Chapters
Odpowiedzialność w sieci : diagnoza stanu obecnego (p. 11-32)
Międzynarodowe regulacje prawne w dziedzinie cyberbezpieczeństwa (p. 73-104)
Europejskie bezpieczeństwo kosmiczne (p. 105-118)
System cyberbezpieczeństwa Republiki Estonii. Czy warto wzorować się na estońskich rozwiązaniach prawno-organizacyjnych? (p. 119-138)
Polityka ochrony cyberprzestrzeni administracji publicznej na przykładzie organów administracji rządowej wskazanych w ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (p. 139-153)
Kognicja Ministra Obrony Narodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa (p. 155-170)
Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych w cyberprzestrzeni (p. 171-198)
Przestępstwo " sabotażu informatycznego" (art. 269 k.k.) (p. 199-209)
Przeszukanie on-line. Postulaty de lege ferenda (p. 215-235)
Nowe wartości organizacji bezpieczeństwa narodowego RP w kontekście cyberbezpieczeństwa (p. 235-255)
Nowy paradygmat bezpieczeństwa a AI (p. 257-282)
Przyszłość internetu rzeczy i jego wpływ na społeczeństwo (p. 283-300)
Ochrona dziecka w cyberprzestrzeni (p. 301-316)
Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0