Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka


Tytuł

System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ 2 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie
[5.7] Nauki prawne

Rok publikacji

2018

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Towarzystwo Wiedzy Obronnej

Wydawca z listy MNiSW

Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Obronnej

Data opublikowania

2018

Liczba stron

351

ISBN

9788394442354

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9910829913605606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,System%20bezpieczeństwa%20w%20cyberprzestrzeni%20RP&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,9073382398275025561&offset=0

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberprzestępczość
  • Polska
  • Prawo międzynarodowe
  • Przestępstwa komputerowe
  • Przetwarzanie informacji
  • Rzeczywistość wirtualna
Uwagi

Publikacja dofinansowana ze środków Akademii Sztuki Wojennej.

Rozdziały
Odpowiedzialność w sieci : diagnoza stanu obecnego (s. 11-32)
Międzynarodowe regulacje prawne w dziedzinie cyberbezpieczeństwa (s. 73-104)
Europejskie bezpieczeństwo kosmiczne (s. 105-118)
System cyberbezpieczeństwa Republiki Estonii. Czy warto wzorować się na estońskich rozwiązaniach prawno-organizacyjnych? (s. 119-138)
Polityka ochrony cyberprzestrzeni administracji publicznej na przykładzie organów administracji rządowej wskazanych w ustawie o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (s. 139-153)
Kognicja Ministra Obrony Narodowej w zakresie cyberbezpieczeństwa (s. 155-170)
Przesłanki legalizujące przetwarzanie danych osobowych w cyberprzestrzeni (s. 171-198)
Przestępstwo " sabotażu informatycznego" (art. 269 k.k.) (s. 199-209)
Przeszukania on-line. Postulaty de lege ferenda (s. 215-235)
Nowe wartości organizacji bezpieczeństwa narodowego RP w kontekście cyberbezpieczeństwa (s. 235-255)
Nowy paradygmat bezpieczeństwa a AI (s. 257-282)
Przyszłość internetu rzeczy i jego wpływ na społeczeństwo (s. 283-300)
Ochrona dziecka w cyberprzestrzeni (s. 301-316)
Całkowita wartość punktowa MNiSW monografii

100,0

Całkowita wartość punktowa MNiSW redakcji

20,0