Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Przeszukania on-line. Postulaty de lege ferenda

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo państwa
  • Polska
  • Przestępstwo komuterowe
Data udostępnienia online

2018

Strony (od-do)

215 - 235

Książka

System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0