Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Przeszukanie on-line. Postulaty de lege ferenda

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Przestępstwo komputerowe
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

215 - 235

Book

System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP

Points of MNiSW / chapter

20.0