Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Nowe wartości organizacji bezpieczeństwa narodowego RP w kontekście cyberbezpieczeństwa

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Safety studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Cyberprzestrzeń
Pages (from - to)

235 - 255

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych i dokumentów na stronach 254-255.

Book

System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20