Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Odpowiedzialność w sieci : diagnoza stanu obecnego

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.7 Legal education

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Date of online publication

2018

Pages (from - to)

11 - 32

Book

System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP

Points of MNiSW / chapter

20