Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

System cyberbezpieczeństwa Republiki Estonii. Czy warto wzorować się na estońskich rozwiązaniach prawno-organizacyjnych?

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Estonia
  • Polska
  • Prawo
EN
  • Cyber security
  • Estonia
  • Law
  • Poland
Abstract

PL Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczące systemu bezpieczeństwa cybernetycznego Republiki Estonii. Autor przedstawia estoński model obrony cybernetycznej w ujęciu strategicznym oraz rozwiązania prawne, a także prezentuje militarne i niemilitarne organy państwa odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo. W podsumowaniu autor odpowiada na pytanie, które estońskie rozwiązania prawno-organizacyjne mogłyby być skutecznie zaadaptowane do polskiego systemu cyberbezpieczeństwa.

Pages (from - to)

119 - 138

URL

https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.ID-7c09d284-7b4f-46ec-81a9-74ec591edbb5

Comments

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 129-131

Book

System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access Mode

INFONA - portal komunikacji naukowej

Open Access Text Version

final published version

Points of MNiSW / chapter

20.0