Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział


Tytuł

System cyberbezpieczeństwa Republiki Estonii. Czy warto wzorować się na estońskich rozwiązaniach prawno-organizacyjnych?

Autorzy

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

[5.3] Nauki o bezpieczeństwie

Rok publikacji

2018

Typ rozdziału

rozdział w monografii naukowej

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo teleinformatyczne
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Estonia
  • Polska
  • Prawo
EN
  • Cyber security
  • Estonia
  • Law
  • Poland
Streszczenie

PL Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczące systemu bezpieczeństwa cybernetycznego Republiki Estonii. Autor przedstawia estoński model obrony cybernetycznej w ujęciu strategicznym oraz rozwiązania prawne, a także prezentuje militarne i niemilitarne organy państwa odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo. W podsumowaniu autor odpowiada na pytanie, które estońskie rozwiązania prawno-organizacyjne mogłyby być skutecznie zaadaptowane do polskiego systemu cyberbezpieczeństwa.

Strony (od-do)

119 - 138

URL

https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.ID-7c09d284-7b4f-46ec-81a9-74ec591edbb5

Uwagi

Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych na stronach 129-131

Książka

System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Tryb otwartego dostępu

INFONA - portal komunikacji naukowej

Wersja tekstu w otwartym dostępie

ostateczna wersja opublikowana

Punktacja MNiSW / rozdział

20,0