Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Ochrona dziecka w cyberprzestrzeni

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Ochrona
  • Prawa dziecka
  • Prawo międzynarodowe
  • Przestępstwo komputerowe
Date of online publication

2018

Pages (from - to)

301 - 316

Book

System bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP

Points of MNiSW / chapter

20.0