Processing may take a few seconds...

Article


Title

Wybrane aspekty prawne przeciwdziałania przestępczości seksualnej

Authors

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.7] Law

Year of publication

2021

Published in

PRZEGLĄD POLICYJNY

Journal year: 2021 | Journal volume: t. 43 | Journal number: nr 143

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Dziecko
  • Przestępstwo przeciw wolności seksualnej i obyczajności
  • Polska
Abstract

PL Artykuł dotyczący wybranych aspektów przeciwdziałania przestępczości seksualnej przedstawia omawianą problematykę w perspektywie prawnej, obejmując zagadnienia związane z jej zapobieganiem i zwalczaniem na poziomie krajowym. W szczególności odnosi się do statusu dziecka w prawie karnym oraz wdrażanych na podstawie dyrektywy 2011/92/UE i odpowiednio w konwencji z Lanzarote przepisów dotyczących profilaktyki oraz pomocy i wsparcia dla pokrzywdzonych małoletnich. W tym kontekście przedstawione są przede wszystkim zobowiązania państwa (władzy publicznej), w tym Policji, do przeciwdziałania niniejszej przestępczości oraz trudności związane z realizacją wynikających z nich zadań. Zawarte w zakończeniu wnioski obejmują szczegółowe problemy wymagające praktycznych rozwiązań.

Pages (from - to)

203 - 233

DOI

10.5604/01.3001.0015.4711

URL

https://thepolicereview.wspol.eu/resources/html/article/details?id=224306

Points of MNiSW / journal

70.0

Points of MNiSW / journal in years 2017-2021

70.0