Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Journal

Title

PRZEGLĄD POLICYJNY

Editors

Scientific disciplines (Law 2.0)

6.3 Security studies
6.7 Law

Journal unique ID

200497

Publisher name

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie

Domains

PL Bezpieczeństwo | Kryminologia | Prawo | Porządek publiczny | Służby policyjne | Taktyka | Technika kryminalistyczna

ISSN

0867-5708

Publication frequency

quarterly

URL

https://www.wspol.edu.pl/przegladpolicyjny/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=73

Comments

Przegląd Policyjny” jest najstarszym w Polsce czasopismem naukowym, wydawanym przez Policję (pierwszy numer ukazał się w 1936 r.). Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie reaktywowała w 1991 roku - po 52 latach przerwy - „Przegląd Policyjny” jako kwartalnik o charakterze naukowym, do wymiany doświadczeń i myśli nurtujących środowisko policyjne nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami (zachowując zbliżoną szatę graficzną). Na łamach kwartalnika zamieszczane są teksty dotyczące organów bezpieczeństwa i porządku publicznego, prawa, kryminologii, wiktymologii, taktyki i techniki kryminalistycznej, psychologii, nauk politycznych, historii najnowszej oraz służb policyjnych, problemów etyczno-moralnych związanych ze służbą, międzynarodowej współpracy policyjnej, organizacji i zarządzania, informatyki.

Current scoring

70.0

Journal years

  • Journal year Ministry points Impact Factor
  • 2016 8.0 ---
  • 2018 8.0 ---
  • 2019 20.0 ---
  • 2021 70.0 ---