Processing may take a few seconds...

Journal

Title

Przegląd Policyjny

Editors

Publisher name

Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie

Domains

PL Bezpieczeństwo | Kryminologia | Prawo | Porządek publiczny | Służby policyjne | Taktyka | Technika kryminalistyczna

ISSN

0867-5708

Publication frequency

quarterly

URL

https://www.wspol.edu.pl/przegladpolicyjny/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=73

Comments

Przegląd Policyjny” jest najstarszym w Polsce czasopismem naukowym, wydawanym przez Policję (pierwszy numer ukazał się w 1936 r.). Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie reaktywowała w 1991 roku - po 52 latach przerwy - „Przegląd Policyjny” jako kwartalnik o charakterze naukowym, do wymiany doświadczeń i myśli nurtujących środowisko policyjne nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami (zachowując zbliżoną szatę graficzną). Na łamach kwartalnika zamieszczane są teksty dotyczące organów bezpieczeństwa i porządku publicznego, prawa, kryminologii, wiktymologii, taktyki i techniki kryminalistycznej, psychologii, nauk politycznych, historii najnowszej oraz służb policyjnych, problemów etyczno-moralnych związanych ze służbą, międzynarodowej współpracy policyjnej, organizacji i zarządzania, informatyki.

Unified list of scientific journals 2013-2016

8

Journal years