Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Przeciwdziałanie wykorzystywaniu Internetu do prowadzenia działalności terrorystycznej : rozprawa doktorska

Autorzy

| [ D ] doktorant

Promotor

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Promotor pomocniczy

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Recenzenci

[ 1 ] Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie | [ 2 ] Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
  • Bezpieczeństwo i wojskowość
  • Internet
  • Organizacje terrorystyczne
  • Terroryzm
Streszczenie

PL Terroryzm jest zjawiskiem o charakterze globalnym, które często wiąże się z wieloma różnymi ideologiami. Dlatego też należy je traktować jako metodę, która może posłużyć do osiągnięcia dowolnie zdefiniowanego celu, o ile zachowuje on polityczny, ideologiczny charakter, a nie występuję jako samodzielne zjawisko. Tak pojęty terroryzm, będący narzędziem realizacji celów o charakterze politycznym, stanowi zagrożenia dla każdego ze współczesnych państw.

Liczba stron

242

Dziedzina wg OECD

nauki społeczne

Dyscyplina wg KBN

nauki wojskowe

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

nauki o bezpieczeństwie

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/799

Tytuł projektu badawczego

Przeciwdziałanie wykorzystaniu Internetu do prowadzenia działalności terrorystycznej

Pierwsza recenzja

Janusz Falecki

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

31.05.2019

Język

polski

Druga recenzja

Waldemar Zubrzycki

Miejsce

Warszawa, Polska

Data

20.05.2019

Język

polski

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

13.06.2019

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

Doktor