Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Przeciwdziałanie wykorzystywaniu Internetu do prowadzenia działalności terrorystycznej : rozprawa doktorska

Authors

| [ D ] phd student

Promoter

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Supporting promoter

[ 1 ] Katedra Prawa Międzynarodowego, Instytut Prawa, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Reviewers

[ 1 ] Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie | [ 2 ] Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

Language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo i wojskowość
  • Internet
  • Organizacje terrorystyczne
  • Terroryzm
Abstract

PL Terroryzm jest zjawiskiem o charakterze globalnym, które często wiąże się z wieloma różnymi ideologiami. Dlatego też należy je traktować jako metodę, która może posłużyć do osiągnięcia dowolnie zdefiniowanego celu, o ile zachowuje on polityczny, ideologiczny charakter, a nie występuję jako samodzielne zjawisko. Tak pojęty terroryzm, będący narzędziem realizacji celów o charakterze politycznym, stanowi zagrożenia dla każdego ze współczesnych państw.

Number of pages

242

OECD domain

social sciences

KBN discipline

military sciences

Scientific discipline (Law 2.0)

security studies

Signature of printed version

A/799

Research project title

Przeciwdziałanie wykorzystaniu Internetu do prowadzenia działalności terrorystycznej

First review

Janusz Falecki

Place

Warszawa, Polska

Date

31.05.2019

Language

polish

Second review

Waldemar Zubrzycki

Place

Warszawa, Polska

Date

20.05.2019

Language

polish

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

13.06.2019

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

Doktor