Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Jacek Pawłowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Bezpieczeństwa Państwa

E-mail

j.pawlowski@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 30 71

ORCID

0000-0003-2101-7031

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Rozdziały (6)

Książki (2)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (4)