Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

O tożsamości dyscypliny naukowej "bezpieczeństwo" i potrzebach edukacyjnych

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Title variant

EN On the identity of the academic discipline of security studies and the educational needs

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Kształcenie
  • Nauki o bezpieczeństwie
  • Nauki o obronności
  • Polska
  • Szkoły wyższe
Pages (from - to)

11 - 30

Comments

Bibliografia na stronach 29-30. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Współczesne potrzeby i wymagania edukacji dla bezpieczeństwa

Points of MNiSW / chapter

20.0