Processing may take a few seconds...

Dissertation

Title

Zdolności operacyjne obrony powietrznej w systemie bezpieczeństwa narodowego : rozprawa doktorska

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Promoter

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Language

polish

Keywords
PL
 • Akademia Sztuki Wojennej
 • Bezpieczeństwo powietrzne państwa
 • Obrona powietrzna
 • System obronny państwa
 • Środki napadu powietrznego
 • Zdolność bojowa
 • Izrael
 • Polska
 • Rosja
 • Szwecja
 • Rozprawa doktorska
Abstract

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Number of pages

418

Signature of printed version

A/2177 + CD-ROM

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych, netografia strony 267-277.

Dissertation status

dissertation

Place of defense

Warszawa, Polska

Date of defense

2020

Unit granting title

Akademia Sztuki Wojennej

Obtained title

doktor