Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozprawa doktorska

Tytuł

Zdolności operacyjne obrony powietrznej w systemie bezpieczeństwa narodowego : rozprawa doktorska

Autorzy

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej

Promotor

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] pracownik

Język

polski

Słowa kluczowe
PL
 • Akademia Sztuki Wojennej
 • Bezpieczeństwo powietrzne państwa
 • Obrona powietrzna
 • System obronny państwa
 • Środki napadu powietrznego
 • Zdolność bojowa
 • Izrael
 • Polska
 • Rosja
 • Szwecja
 • Rozprawa doktorska
Streszczenie

PL Streszczenie zawarte w pracy.

Liczba stron

418

Sygnatura rozprawy w wersji drukowanej

A/2177 + CD-ROM

Uwagi

Bibliografia, wykaz aktów prawnych, netografia strony 267-277.

Status rozprawy

rozprawa doktorska

Miejsce obrony

Warszawa, Polska

Data obrony

2020

Jednostka nadająca tytuł

Akademia Sztuki Wojennej

Uzyskany tytuł

doktor