Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Podstawy bezpieczeństwa narodowego (państwa)

Editors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.5] Political science and public administration

Year of publication

2017

Book type

editing of scholary textbook / script

Publication language

polish

Abstract

PL Podręcznik jest syntezą aktualnej wiedzy w zakresie podstaw bezpieczeństwa narodowego (państwa). Przedstawiono w nim wyniki dotychczas prowadzonych badań i rozważań naukowych. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów studiów licencjackich i magisterskich głównie na kierunkach studiów związanych z problematyką bezpieczeństwa, a zwłaszcza bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne oraz bezpieczeństwo międzynarodowe i inżynieria bezpieczeństwa. Opracowanie i wydanie niniejszego podręcznika akademickiego rozpoczyna w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj nawiązanie do tradycji wydawania podręczników akademickich.

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

616

ISBN

978-83-7523-568-5

URL

https://ksiegarnia.akademia.mil.pl/produkt/podstawy-bezpieczenstwa-narodowego-panstwa/

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Nauki o bezpieczeństwie
  • Polska
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia na stronie [618] i bibliografia, netografia,wykaz aktów prawnych przy rozdziałach.

Chapters
Bezpieczeństwo - dyscypliną naukową i kierunkiem studiów (p. 17-30)
Definiowanie i uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego (państwa) (p. 31-61)
Historyczny kontekst bezpieczeństwa Polski. Doświadczenia i wnioski (p. 63-103)
Racja stanu, interesy narodowe i cele strategiczne jako podstawowe składniki bezpieczeństwa narodowego (państwa) (p. 105-129)
Bezpieczeństwo państwa w systemie stosunków międzynarodowych (p. 131-168)
Zagrożenia bezpieczeństwa narodowego Polski (p. 169-201)
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa (p. 203-250)
Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa (p. 251-294)
Bezpieczeństwo militarne państwa (p. 295-343)
System bezpieczeństwa narodowego (państwa) (p. 547-595)
Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0