Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo wewnętrzne państwa

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in scholarly textbook

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Bezpieczeństwo wewnętrzne
  • Polska
  • System obronny państwa
Pages (from - to)

203 - 250

Book

Podstawy bezpieczeństwa narodowego (państwa)

Ministry points / chapter

20.0