Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Racja stanu, interesy narodowe i cele strategiczne jako podstawowe składniki bezpieczeństwa narodowego (państwa)

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ E ] pensioner

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in scholarly textbook

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Interes społeczny
  • Racja stanu
  • Polska
Pages (from - to)

105 - 129

Book

Podstawy bezpieczeństwa narodowego (państwa)

Points of MNiSW / chapter

20.0