Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Definiowanie i uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego (państwa)

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies
5.5 Science about politics and administration

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in scholarly textbook

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polska
Pages (from - to)

31 - 61

Book

Podstawy bezpieczeństwa narodowego (państwa)

Points of MNiSW / chapter

20