Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Bezpieczeństwo - dyscypliną naukową i kierunkiem studiów

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in scholarly textbook

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Nauki o bezpieczeństwie
Pages (from - to)

17 - 30

Book

Podstawy bezpieczeństwa narodowego (państwa)

Ministry points / chapter

20.0