Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Strategia bezpieczeństwa narodowego RP wyznacznikiem roli administracji publicznej w procesie przygotowań obronnych państwa

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Administracja publiczna
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Przygotowania obronne państwa
  • Strategia bezpieczeństwa
Pages (from - to)

35 - 54

Book

Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych państwa - wybrane problemy

Ministry points / chapter

20.0