Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Book

Download BibTeX

Title

Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych państwa - wybrane problemy

Editors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[6.3] Security studies

Year of publication

2018

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Akademia Sztuki Wojennej

Publisher name from the Ministry list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2018

Number of pages

374

ISBN

978-83-7523-636-1

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052503186905066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Administracja%20publiczna%20w%20procesie%20przygotowań%20obronnych%20państwa%20-%20wybrane%20problemy&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,84617456017874503&offset=0

Keywords
PL
  • Administracja
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polska
  • Przygotowania obronne państwa
  • System obronny państwa
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 372-378.

Chapters
Geopolityczne i geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego RP (p. 10-34)
Strategia bezpieczeństwa narodowego RP wyznacznikiem roli administracji publicznej w procesie przygotowań obronnych państwa (p. 35-54)
Przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego - miejsce i rola (p. 55-76)
Świadczenia na rzecz obronności państwa (p. 77-103)
Planowanie obronne w procesie przygotowań obronnych administracji publicznej (p. 105-125)
Zadania obronne wykonywane w województwie przez organy administracji publicznej i inne organy (p. 167-200)
Finansowanie zadań obronnych realizowanych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców na szczeblu wojewódzkim (p. 201-223)
Militaryzacja formą realizacji zadań obronnych - wybrane problemy przygotowań do militaryzacji (p. 273-297)
Pozamilitarne przygotowania obronne a system zarządzania kryzysowego (p. 339-352)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of monograph

120.0

Total point value for editor

40.0