Processing may take a few seconds...

Book

Title

Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych państwa - wybrane problemy

Editors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2018

Book type

editorial scholarly monograph

Publication language

polish

Edition

Wydanie uzupełnione i uaktualnione.

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2018

Number of pages

374

ISBN

978-83-7523-636-1

Keywords
PL
  • Administracja
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Przygotowania obronne państwa
  • Polska
  • System obronny państwa
Obligatory copy

yes

Chapters
Geopolityczne i geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego RP (p. 10-34)
Strategia bezpieczeństwa narodowego RP wyznacznikiem roli administracji publicznej w procesie przygotowań obronnych państwa (p. 35-54)
Przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego - miejsce i rola (p. 55-76)
Świadczenia na rzecz obronności państwa (p. 77-103)
Planowanie obronne w procesie przygotowań obronnych administracji publicznej (p. 105-125)
Zadania obronne wykonywane w województwie przez organy administracji publicznej i inne organy (p. 167-200)
Finansowanie zadań obronnych realizowanych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców na szczeblu wojewódzkim (p. 201-223)
Militaryzacja formą realizacji zadań obronnych - wybrane problemy przygotowań do militaryzacji (p. 273-297)
Pozamilitarne przygotowania obronne a system zarządzania kryzysowego (p. 339-352)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

100

Total point value of MNiSW for editor

20