Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Zadania obronne wykonywane w województwie przez organy administracji publicznej i inne organy

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.5 Science about politics and administration

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Przygotowania obronne państwa
  • Samorząd terytorialny
  • System obronny państwa
Pages (from - to)

167 - 200

Book

Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych państwa - wybrane problemy

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20