Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Świadczenia na rzecz obronności państwa

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ E ] pensioner

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • System obronny państwa
  • Świadczenia obronne
  • Świadczenia dla wojska
  • Polska
Pages (from - to)

77 - 103

Book

Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych państwa - wybrane problemy

Ministry points / chapter

20.0