Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Geopolityczne i geostrategiczne uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego RP

Authors

[ 1 ] Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ E ] pensioner

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Strategia bezpieczeństwa
  • Polska
Pages (from - to)

10 - 34

Book

Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych państwa - wybrane problemy

Points of MNiSW / chapter

20.0