Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Finansowanie zadań obronnych realizowanych przez organy administracji publicznej i przedsiębiorców na szczeblu wojewódzkim

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Science about politics and administration

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Finansowanie
  • Przygotowania obronne państwa
  • Samorząd terytorialny
Pages (from - to)

201 - 223

Book

Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych państwa - wybrane problemy

Points of MNiSW / chapter

20