Processing may take a few seconds...

Chapter

Title

Militaryzacja formą realizacji zadań obronnych - wybrane problemy przygotowań do militaryzacji

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

5.3 Safety studies

Year of publication

2018

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Militaryzacja
  • Przygotowania obronne państwa
Pages (from - to)

273 - 297

Book

Administracja publiczna w procesie przygotowań obronnych państwa - wybrane problemy

Points of MNiSW / chapter

20