Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Bezpieczeństwa Narodowego

Instytut Bezpieczeństwa Państwa

E-mail

m.kuliczkowski@akademia.mil.pl

Telefon

26 181 37 50

ORCID

0000-0003-2655-6288

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.3 Nauki o bezpieczeństwie: 100%

Artykuły (4)

Rozdziały (7)

Książki (4)