Processing may take a few seconds...

Journal volume

Published in

Journal: Wiedza Obronna | Journal year: 2019

Number t. 269
Editors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Title

PL Pozamilitarne przygotowania obronne w Polsce - wybrane problemy

Date of publication

01.12.2019

URL

http://wiedzaobronna.edu.pl/index.php/wo/issue/view/2

Journal numbers