Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Pozamilitarne przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP : wybrane problemy

Authors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Polska
  • Przygotowania obronne państwa
  • System obronny państwa
Pages (from - to)

242 - 265

URL

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991010605229705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Pozamilitarne%20przygotowania%20obronne%20państwa%20w%20systemie%20bezpieczeństwa%20narodowego%20RP%20:%20wybrane%20problemy&offset=0

Comments

Bibliografia na stronach 263-264. Streszczenie w języku angielskim.

Book

Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Points of MNiSW / chapter

20.0