Processing may take a few seconds...

Book


Title

Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego

Editors

[ 1 ] Instytut Bezpieczeństwa Państwa, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.3] Security studies

Additional title

PL Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego

Year of publication

2017

Book type

editing of scientific monograph

Publication language

polish | english

Place

Warszawa, Polska

Publisher name

Wydawnictwo Akademii Sztuki Wojennej

Publisher name from the MNiSW list

Akademia Sztuki Wojennej

Date of publication

2017

Number of pages

647

ISBN

978-83-7523-572-2

URL

https://katalog.akademia.mil.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=q__+Od+sztuki+wojennej+do+bezpiecze%C5%84stwa+narodowego&sort=byscore&view=1

Keywords
PL
  • Bezpieczeństwo narodowe
  • Sztuka wojenna
  • Pawłowski, Jacek (1946- )
Obligatory copy

yes

Comments

Bibliografia prac J. Pawłowskiego na stronach 23-26 i bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach. Streszczenie angielskie przy pracach.

Chapters
Profesor Jacek Pawłowski : biografia naukowa Jubilata (p. 11-27)
Wpływ terroryzmu międzynarodowego na Unię Europejską (p. 108-131)
Systematyzacja (unifikacja) pojęć bezpieczeństwa w systemie prawa : postulaty de lege ferenda (p. 152-181)
Pozamilitarne przygotowania obronne państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego RP : wybrane problemy (p. 242-265)
Gwardia Narodowa w systemie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej (p. 321-343)
Zasady postępowania w sytuacji zagrożenia bioterroryzmem (p. 344-360)
Eurazja w ujęciu geopolitycznym (p. 377-402)
Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacjach kryzysowych (p. 403-417)
Pierwiastki myśli Sun Tzu wobec współczesnego postrzegania problematyki bezpieczeństwa ekonomicznego państwa (p. 418-440)
Państwo i naród w kontekście bezpieczeństwa i obronności (p. 449-463)
Od nauk wojskowych do bezpieczeństwa i obrony (p. 475-496)
Akademia dowódczo-sztabowa : nowy wymiar (p. 536-556)
Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Total point value of MNiSW of monograph

120.0

Total point value of MNiSW for editor

40.0