Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Od nauk wojskowych do bezpieczeństwa i obrony

Authors

[ 1 ] Instytut Zarządzania, Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej | [ P ] employee

Scientific discipline (Law 2.0)

[5.5] Political science and public administration

Year of publication

2017

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish | english

Keywords
PL
  • Nauki o bezpieczeństwie
  • Nauki o obronności
  • Polska
Pages (from - to)

475 - 496

Comments

Bibliografia na stronach 495-496. Streszczenie w języku angielskim. Dokonać weryfikacji z autopsji stron!!!!!

Book

Od sztuki wojennej do bezpieczeństwa narodowego : księga jubileuszowa z okazji siedemdziesięciolecia urodzin prof. dr. hab. Jacka Pawłowskiego

Copyrights to the institution

Akademia Sztuki Wojennej

License type

other

Ministry points / chapter

20.0