Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Adam Tomaszewski

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki
Jednostka organizacyjna

Wydział Zarządzania i Dowodzenia

Instytut Zarządzania

E-mail

a.tomaszewski@akademia.mil.pl

Telefon

261-813-785

ORCID

0000-0001-6132-3311

ResearcherID

E-9090-2019

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.5 Nauki o polityce i administracji: 75%
5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 25%

Artykuły (3)

Rozdziały (3)

Książki (3)